Svým souhlasem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami Inaequalis z. s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok rady Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství beru na vědomí práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku. Nedílnou součástí přihlášky je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů podle dokumentu „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Nedílnou přílohou této přihlášky je osobní zdůvodnění žádosti pro vstup do Spolku.

Stanovy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

O tobě

Informace o účtu

Pár slov o sobě*

Jak bych mohl být nápomocen spolku Inaequalis*

Herní zaměření*

Souhlas s podmínkami*

ŽIVĚ
OFFLINE